Microwave and Radar Week ... 2016 (Kraków) Print

Microwave and Radar Week 2016 odbędzie się w Krakowie.

Organizatorem jest tym razem Akademia Górniczo-Hutnicza.

 

Zapraszamy na stronę internetową: http://mrw2016.org/en/

 

MRW-2016 obejmuje dwie konferencje:

21th International Conference on Microwave, Radar and Wireless Communications MIKON-2016

17th International Radar Symposium IRS-2016